Realizované projekty

 • Oprava vybraných silničních propustků na silnicích první třídy I/32, I/38 a I/18 – projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby.
 • I/18 Sedlčany – Vojkov – PD, oprava komunikace – projekt realizační dokumentace stavby souvislé opravy asfaltových vrstev stávající komunikace.
 • Dálnice D3, úsek 0309/I Bošilec – Ševětín – projektová dokumentace skutečného provedení vybraných objektů stavby,
 • Dálnice D1 – modernizace úseku 19 – Exit 141 Velké Meziříčí východ – Exit 146 velké Meziříčí západ – projekt a koordinace realizační dokumentace stavby modernizovaného úseku dálnice, včetně mostu Vysočina.
 • Dálnice D35 Oprava AB vozovky km 270,9 – 274,0 vlevo a vpravo – projekt realizační dokumentace stavby částečné opravy jízdních pásů stávající dálnice.
 • II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek – projekt realizační dokumentace stavby dvou rekonstruovaných křižovatek.
 • Dálnice D1, rozšíření odpočívky Střechov – projekt realizační dokumentace přestavby prostoru pravé poloviny stávající dálniční odpočívky v km 52,0.
 • II/114 most Živohošť – Neveklov – projekt realizační dokumentace souvislé rekonstrukce silnice druhé třídy II/114 ve stávající stopě.
 • Obalovna Jihlava – projekt realizační dokumentace nových komunikací, zpevněných ploch, gabionových zdí a založení technologie obalovny pro výrobu asfaltových směsí v k.ú. Bílý Kámen.
 • Mosty v obci Babice a v obci Dolní Lomnice – projekt realizační dokumentace rekonstrukce mostních objektů ev.č. 1018-2 a  ev.č. 10174-1.
 • Dálnice D1 – modernizace úseku 23 – Exit 168 Devět křížů – Exit 178 Ostrovačice – projekt realizační dokumentace stavby modernizovaného úseku dálnice.
 • Studie rozšíření odpočívky D8 Siřejovice vlevo – návrh a posouzení variant rozšíření stávající levé odpočívky na dálnici D8.
 • I/61 Kladno – Buštěhrad (D7), přeložka – návrh a posouzení variant přeložky silnice I/61 v úseku mezi Kladnem a dálnicí D7 ve formě technickoekonomické studie, včetně ekonomického hodnocení efektivnosti metodou CBA a vypracování záměru projektu.
 • II/399 křiž. III/39911 – Dalešice křiž. s II/351 – projekt a koordinace realizační dokumentace stavby rekonstrukce stávající komunikace II/399 v kraji Vysočina, včetně průtahu městysem Dalešice.
 • I/19 Zárybničná Lhota – hranice kraje, přeložka – návrh a posouzení variant přeložky silnice I/19 v úseku mezi Táborem a hranicí s krajem Vysočina ve formě technickoekonomické studie, jejíž součástí bylo také ekonomické hodnocení efektivnosti metodou CBA a vypracování záměru projektu.
 • I/17 Stradouň – Zámrsk– dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor stavby rekonstrukce silnice I/17 v Pardubickém kraji.
 • D35 Janov – Opatovec, ZAV a zemní práce – projektová dokumentace pro provádění stavby zemních prací a navazujícího záchranného archeologického průzkumu.
 • I/11 Opava, severní obchvat – západní část – projekt a koordinace realizační dokumentace úseku severozápadního obchvatu silnice I/11 kolem města Opava.
 • D7 – Odpočívka Smolnice km 42 P+L – dokumentace pro stavební povolení a zajištění inženýrské činnosti pro stavební povolení stavby nové oboustranné odpočívky Smolnice na připravované dálnici D7.
 • II/272 Lysá nad Labem, průtah – projekt a koordinace realizační dokumentace stavby rekonstrukce stávající komunikace II/272 v zastavěném území města Lysá nad Labem.
 • Novoveská – rekonstrukce komunikace – dokumentace pro vydání společného povolení, dokumentace po zadání stavby a zajištění inženýrské činnosti pro stavební povolení na rekonstrukci místní komunikace města Ústí nad Labem.
 • II/335 Stříbrná Skalice, průtah – projekt a koordinace realizační dokumentace stavby rekonstrukce stávající komunikace II/335 v zastavěném a památkově chráněném území obce Stříbrná Skalice.
 • D1 Velká Bíteš, rekonstrukce mostu ev. č. D1-201 vlevo – projekt a koordinace realizační dokumentace stavby rekonstrukce jedné poloviny mostu na dálnici D1.
 • Oprava odpočívky D2 Ladná – vlevo v km 44,5 – projekt realizační dokumentace stavby rekonstrukce levé odpočívky Ladná na dálnici D2 se zahrnutím technologie opravy CB krytu whitetopping.
 • I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK – projekt realizační dokumentace stavby rekonstrukce stávající křižovatky.
 • I/13 Vernéřov, OK silnic I/13 a II/568 dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro zadání stavby a zajištění inženýrské činnosti pro stavební povolení na přestavbu stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní.
 • I/27 Jesenice, průtah – projekt a koordinace realizační dokumentace stavby rekonstrukce stávající komunikace I/27 v zastavěném území obce Jesenice.
 • I/19 Pohled – průtah – projekt realizační dokumentace stavby souvislé opravy asfaltových vrstev stávající komunikace I/27 v zastavěném území obce Pohled.