Realizované projekty

  • Oprava vybraných silničních propustků na silnicích první třídy I/32, I/38 a I/18 – projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby.
  • I/18 Sedlčany – Vojkov – PD, oprava komunikace – projekt realizační dokumentace stavby souvislé opravy asfaltových vrstev stávající komunikace.
  • Dálnice D3, úsek 0309/I Bošilec – Ševětín – projektová dokumentace skutečného provedení vybraných objektů stavby,
  • Dálnice D1 – modernizace úseku 19 – Exit 141 Velké Meziříčí východ – Exit 146 velké Meziříčí západ – projekt a koordinace realizační dokumentace stavby modernizovaného úseku dálnice, včetně mostu Vysočina.
  • Dálnice D35 Oprava AB vozovky km 270,9 – 274,0 vlevo a vpravo – projekt realizační dokumentace stavby částečné opravy jízdních pásů stávající dálnice.
  • II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek – projekt realizační dokumentace stavby dvou rekonstruovaných křižovatek.
  • Dálnice D1, rozšíření odpočívky Střechov – projekt realizační dokumentace přestavby prostoru pravé poloviny stávající dálniční odpočívky v km 52,0.