II/602 Jihlava-JV obchvat, část JIH

Investor: Kraj Vysočina Místo: Kraj Vysočina

Popis stavby

 

Předmětem uvedené akce byla novostavba jihovýchodního obchvatu Jihlavy, který představuje propojení silnic I/38, II/405 a II/602 v rámci koridoru stanoveného v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. Celková délka řešeného obchvatu sil. II/602 je 2,300 km. Na trase se nachází dvě okružní křižovatky a celkem 6 mostních objektů.

 

Prováděné činnosti

  • Realizační dokumentace stavby všech 37 stavebních objektů
  • Dokumentace skutečného provedení stavby všech 37 stavebních objektů

Galerie