Certifikace

Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát systému enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018