O nás

Jsme nezávislá inženýrská společnost zaměřující se na oblast dopravního stavitelství.

Zaměřujeme se především na:

 • projektování silničních a dálničních staveb
 • projektování mostů a inženýrských konstrukcí
 • inženýrskou činnost
 • odborné poradenství

Našim zákazníkům nabízíme vyhotovení celé geneze projektů v oblasti dopravního stavitelství počínající vyhledávací studií či studií proveditelnosti, pokračujíc dokumentací pro územní řízení, dokumentaci pro stavební povolení, zadávací dokumentací až po dokumentaci realizační a dokumentaci skutečného provedení stavby. Naši odborníci jsou zákazníkovi schopni profesionálně pomoci od úvodních konzultací, až po řešení technických detailů přímo na stavbě.

Naším cílem je poskytovaní služeb nejvyšší kvality a jejich stálé zlepšování. Orientujeme se na kvalitu a hledání jedinečných řešení. Naše sebedůvěra stojí na stabilním personálním zázemí a profesionálních zkušenostech našich pracovníků i celé Skupiny Metrostav.

Máme vybudováno široké a stabilní portfolio subdodavatelů, díky nimž jsme schopni poskytovat služby ve velmi příznivých termínech.

Vedení společnosti podporuje zavedený, procesně orientovaný systém managementu kvality integrovaný do řízení organizace.

Vedení společnosti svoje záměry a závazky v rámci provozovaného systému integrovaného managementu vyjadřuje touto Politikou kvality.

Společnost M4 Road Design s.r.o. deklaruje tuto obecnou politiku kvality: 

 • Jsme spolehlivým a korektním obchodním partnerem s vysokou úrovní poskytovaných služeb, jednáme eticky uvnitř i vně společnosti. Dbáme na vytváření a udržování stabilních a dlouhodobých vztahů.
 • Víme, kdo je náš zákazník, známe aktuální trendy a požadavky trhu, jsme experty ve svém oboru.
 • Efektivní komunikací se zákazníky zjišťujeme jejich požadavky a spokojenost s našimi službami. Svými zkušenostmi pomáháme našim partnerům s rozvojem jejich podnikání.
 • Zavazujeme se neustále zlepšovat efektivnost systému integrovaného managementu, především prostřednictvím stanovených cílů a kontrolních mechanizmů a zlepšovat procesy ovlivňující kvalitu služeb.
 • Zavazujeme se dodržovat právní předpisy a zákonná nařízení při plnění služeb zákazníkům.
 • Směřujeme veškerou činnost k udržení a posílení dobrého jména společnosti.
 • Uvědomujeme si, že kvalitní zaměstnanci jsou klíčovým bodem pro naplnění politiky kvality. Pro naplnění této vize se snažíme pro stávající kvalifikované zaměstnance vytvořit co nejlepší pracovní prostředí. Proto zaměstnance motivujeme a neustále zvyšujeme jejich kvalifikaci.
 • Hlásíme se k Etickému kodexu skupiny Metrostav
 • Rozvíjíme dlouhodobou spolupráci s osvědčenými a spolehlivými dodavateli a smluvními partnery