M4 Road Design s.r.o.

Společnost M4 Road Design s.r.o. představuje od svého založení v červnu 2018 samostatnou odbornou společnost poskytující komplexní služby v oboru navrhování dopravních staveb a souvisejícího odborného poradenství. Společnost staví svou činnost na týmu zkušených odborníků, vstřícném přístupu ke klientům a mnoha zkušenostech z realizovaných staveb.