D46 Soubor staveb v km 0.000 – hranice kraje

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Místo: Jihomoravský kraj

Popis stavby

 

Předmětem uvedené akce byla rekonstrukce dálnice D46 délky 6,452 km v úseku od Vyškova po MÚK Drysice. Stavba zahrnuje opravu vozovky, a to jak asfaltové, tak i cementobetonové. Úsek s cementobetonovým krytem slouží jako nouzová přistávací plocha pro letadla. Dále stavba obsahuje kompletní přestavbu MÚK Vyškov, nové telematické systémy a novou PHS.

 

Prováděné činnosti

  • Realizační dokumentace stavby všech 57 stavebních objektů.
  • Dokumentace skutečného provedení stavby všech 57 stavebních objektů.

Galerie