I/18 Sedlčany – Vojkov

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Místo: Středočeský kraj, město Sedlčany, obec Kosova hora, obec Vojkov

Popis stavby

 

Předmětem uvedené akce byla oprava vozovky v úseku Sedlčany – Vojkov v délce 6,5 km v rozsahu prací: výměna živičných vrstev stávající komunikace a zastávek BUS, oprava nezpevněných krajnic, dále úprava včetně zpevnění a obnovení příkopů na původní úroveň dna. Nezbytná byla také oprava a pročištění propustků i dalších odvodňovacích zařízení na pozemku komunikace a v její bezprostřední blízkosti. Revize svodidel a směrových vodících prvků. Současně byla provedena revitalizace opěrné konstrukce stávajícího zálivu autobusové zastávky.

 

Prováděné činnosti

  • realizační dokumentace stavby
  • dokumentace skutečného provedení stavby

Galerie