I/9 Liběchov – Dubá, technická studie

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Místo: Středočeský a Liberecký kraj

Popis stavby

 

Předmětem technické studie bylo doplnění variantního řešení úprav stávající silnice I/9 v území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Dále bylo předmětem prověření parametrů stávající silnice I/9 a porovnání navržených řešení všech variant úprav vedení sinice I/9.

Prováděné činnosti

  • Technická studie

Galerie