I/61 Kladno – Buštěhrad (D7), přeložka

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Místo: Středočeský kraj

Popis stavby

 

Účelem studie bylo zpracování a posouzení 3 variant přeložky nebo úpravy silnice I/61 v úseku od křižovatky Dříň po napojení na dálnici D7. Varianty byly posouzeny z mnoha hledisek včetně dopravního modelu a ekonomické efektivnosti stavby HDM-4.

 

Prováděné činnosti

  • Technickoekonomická studie

Galerie