D1, rozšíření odpočívky Střechov

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Místo: Středočeský kraj, obec Trhový Štěpánov

Popis stavby

 

Předmětem stavby byla kompletní přestavba prostoru stávající dálniční odpočívky v km 52,0 dálnice D1. Rozšířením a novým uspořádáním odpočívky vzniklo 72 stání pro nákladní vozidla, 4 stání pro autobusy, 74 parkovacích stání pro osobní automobily (z toho 4 stání pro invalidy) a dále 6 stání pro osobní vozidla s přívěsem a obytná vozidla. Součástí stavby byla dále přestavba dešťové kanalizace pro odvodnění komunikací odpočívky, stavební úpravy splaškové kanalizace, vodovodu a retenční nádrže, stavební příprava pro dobíjení elektromobilů, nově realizované veřejné osvětlení odpočívky, nové rozvody NN a nový systém kamerového dohledu. Odpočívka je také vybavena novým mobiliářem a dětským hřištěm.

 

Prováděné činnosti

  • Realizační dokumentace stavby všech 20 stavebních objektů
  • Dokumentace skutečného provedení stavby všech 20 stavebních objektů

Galerie