D7 Chlumčany zkapacitnění

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Místo: Ústecký kraj

Popis stavby

 

Předmětem uvedené akce bylo nahrazení původní dvoupruhové silnice I/7, která již kapacitně nevyhovovala, čtyřpruhovou dálnicí II. třidy návrhové kategorie D 25,5/100. Celková délka realizované čtyřpruhové komunikace je 4,448 km. Na trase se nachází mimo jiné jedna mimoúrovňová křižovatka a celkem 7 mostních objektů.

 

Prováděné činnosti

  • Hlavní inženýr projektu společnosti RDS D7 Chlumčany – M4 Road Design + VALBEK&PRODEX
  • Realizační dokumentace stavby (hlavní trasa, MÚK, šestipolový a jednopolový most a další objekty řady 100 a řady 800).
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (hlavní trasa, MÚK, šestipolový a jednopolový most a další objekty řady 100 a řady 800).

Galerie