II/385 Čebín obchvat

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, PO Místo: Jihomoravský kraj

Popis stavby

 

Předmětem uvedené akce byla novostavba silnice II/385 jihozápadně od obce Čebín. Délka ochvatu je cca 3,725 km. V rámci stavby došlo k realizaci 2 okružních křižovatek, 4 mostních objektů, 2 objektů protihlukových stěn a realizaci vyvolaných přeložek inženýrských sítí (vodovody, plyn, elektrod a sdělovací kabely) a vodotečí.

 

Prováděné činnosti

  • Realizační dokumentace stavby všech 34 stavebních objektů
  • Dokumentace skutečného provedení stavby všech 34 stavebních objektů

Galerie