I/13 Vernéřov, OK silnic I/13 a II/568

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Místo: Ústecký kraj

Popis stavby

 

Předmětná akce představovala přestavbu stávající průsečné křižovatky na okružní křižovatku průměru 46 m, s šířkou okružního pásu 4,8 m a šířkou prstence 1 m.

 

Prováděné činnosti

  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
  • Autorský dozor (AD)

Galerie