D1 01191.C Brno centrum – Brno jih

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Místo: Jihomoravský kraj

Popis stavby

 

Předmětem stavby bylo rozšíření dálnice D1 ze stávajícího čtyřpruhového uspořádání na uspořádání šestipruhové (3 jízdní pruhy v každém směru) včetně rozšíření mostu D1-233 přes železnici. Úsek se nachází mezi mimoúrovňovými křižovatkami Brno-centrum – Brno-jih (km D1 194,560-196,000).

 

Prováděné činnosti

  • Pomoc s přípravou nabídky zakázky, která byla vypsána formou „žlutého FIDICu“ – design&build a zpracování PD pro podání nabídky
  • Realizační dokumentace stavby všech 66 stavebních objektů
  • Dokumentace skutečného provedení stavby všech 66 stavebních objektů

Galerie