D1, rozšíření odpočívky Střechov

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum realizace: 08/2019 -12/2019
Místo: Středočeský kraj, obec Trhový Štěpánov

Popis stavby

Předmětem stavby je přestavba prostoru stávající dálniční odpočívky v km 52,0 dálnice D1. Při přestavbě je modernizováno, nebo nově vytvořeno 72 šikmých stání pro nákladní vozidla, 4 podélná stání pro autobusy, 74 kolmých parkovacích stání pro osobní automobily (z toho 4 stání pro invalidy) a dále 6 šikmých stání pro osobní vozidla s přívěsem a obytná vozidla.
Součástí stavby je přestavba dešťové  kanalizace pro odvodnění komunikací odpočívky, stavební úpravy splaškové kanalizace, vodovodu a retenční nádrže, stavební příprava pro dobíjení elektromobilů, nově realizované veřejné osvětlení odpočívky,  nové rozvody NN, nový systém kamerového dohledu. V rámci vegetačních úprav jsou nově osety nezpevněné plochy a vysázena nová zeleň. Odpočívka je  v rámci stavby vybavena novým mobiliářem, oplocením a dětským hřištěm.

Prováděné činnosti

  • realizační dokumentace stavby (12/2019)
  • dokumentace skutečného provedení stavby (01/2020)

Fotogalerie