II/331 Lysá nad Labem

Investor: Středočeský kraj
Datum realizace: 04/2019 – 09/2019
Místo: Středočeský kraj, město Lysá nad Labem

Popis stavby

Celková rekonstrukce dvou křižovatek na silnici II.třídy č.331 – ve Dvorcích a v Lysé nad Labem – v Litoli. Obě křižovatky se nacházejí v intravilánu obce, v obytné zástavbě. Cílem rekonstrukce je odstranění dopravně nebezpečných míst, náhrada stávajícího dlážděného krytu asfaltovou vozovkou a zajištění odvodnění povrchu vozovky. Výměnou konstrukce vozovky a zajištění odvodnění dojde ke zlepšení průjezdnosti daných křižovatek, zlepšení bezpečnosti dopravního provozu a snížení hlukové zátěže v intravilánu města. Dalším důvodem rekonstrukce je homogenizace silnice II/331 a zefektivnění údržby vozovek.

Prováděné činnosti

  • realizační dokumentace stavby (02/2019)
  • dokumentace skutečného provedení stavby (09/2019)

Fotogalerie