II/114 most Živohošť – Neveklov

Investor: Středočeský kraj
Datum realizace: v realizaci
Místo: Středočeský kraj

Popis stavby

Rekonstrukce silnice v celé šíři stávající koruny – cca 7,0 – 9,0 m, pročištění podélného systému odvodnění a doplnění zádržného systému. V trase rekonstruované silnice se nachází dvanáct úrovňových křižovatek plus sjezdy na pozemky a polní cesty, případně obytné zóny v intravilánech obcí. Začátek úseku ZÚ v km 0,0 je situován za konec mostu ev.č.114-027 u Živohošti přes Slapskou přehradu. Konec úseku KÚ je ve staničení 9,5km před křižovatkou se silnicí II/105 před Neveklovem.

Prováděné činnosti

  • realizační dokumentace stavby
  • dokumentace skutečného provedení stavby

Fotogalerie